*


ÇALIŞMA FELSEFEMİZ

BOER İnşaat olarak her projeye ortak paydada çıkar sağlanabilecek ve ticari gerçekliği olan bir fırsat olarak yaklaşırız. Kısıtlamaları aşarak karmaşık projeleri optimize etmek adına gayret gösteriyoruz.

İşbirlikçi bir çaba ile tasarım ve teslimat süreçlerinin verimliliğini her daim yükseltmeyi amaçlamaktayız. Bunu sağlamak için aktif bir biçimde dinliyoruz, yanal düşünüyoruz ve ticari zekâmızı kullanarak uzun vadede başarı getiren projeler ortaya koyuyoruz.

Müşterilerimiz ve proje için her zaman en iyi olanın ne olduğunu düşünerek motivasyonumuzu koruyoruz. Sahip olduğumuz yeteneklerle de mimari açıdan en iyisini müşterilerimize sunuyoruz. Masaya koyduğumuz her proje değer taşımaktadır ve her projenin uygulama safhasında müşteriyi bu sürece dahil ediyoruz.

İDEALLERİMİZ

Estetik

Önceden belirlenmiş bir tarz ya da modelimiz yoktur. Her projeye taze bir başlangıç yaparız

Çeşitlilik gücümüzün ve başarımızın bir parçasıdır

Her proje bizim için eşsizdir ve her projeyi çoklu sektör ve uygulamaya adapte edebiliriz.

Fikir

Tasarımlarımızın arkasında bulunan fikirlerimiz projelerimizi eşsiz ve başarılı kılan bir özelliğimizdir

Dürüst ve Ham tasarım dili

Çalışmanın her öğesi bütüne entegre olarak katkıda bulunur.

Otantik Materyaller

Dürüst ve otantik yaklaşımımızla yerel iklime, peyzaja ve kültüre uyum sağlarız

Denge

Alan ve form, obje ve alan dengesini en iyi şekilde kurarız.

Malzeme

Bulunulan doğa şartlarına uygun  en iyi malzemenin seçimini yaparız.

İşçilik

Kullanılacak malzemenin ve tasarımın; konusunda eğitimli personelimiz sayesinde en iyi şekilde uygulanmasını sağlarız.

Bütünsel Tasarım Yaklaşımı

Çalışmalarımızın her bir öğesi bir bütünlük içerisinde sürdürülür bu sayede süreçler sorunsuz işler ve proje başarılı olur.